Naučte se pravidla zipování

Správné zipování

Střídavé řazení se nejčastěji využívá na místech, kde se ze dvou souběžných pruhů stává jen jeden. Toto může nastat ve městě, na dálnici nebo na opravovaných úsecích pozemních komunikací. Na spojení do jednoho pruhu jsou řidiči upozorněni s dostatečným předstihem a mají možnost se na situaci připravit. 

Jak se správně zipovat:

  • před spojením dvou jízdních pruhů přizpůsobte svoji rychlost (platí pro řidiče v obou pruzích),
  • plynule vytvořte mezery mezi vozidly tak, aby připojované auto mohlo bez problémů najet,
  • pokračujte dále v jízdě.

Dodržením správné techniky zipování rapidně sníží množství kolon, a to i těch nárazových. Pokud se nastalé situaci přizpůsobíte a dáte prostor ostatním řidičům, tak nevzniknou nebezpečné situace, které by mohly ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu. 

Jak vidí zipování zákon

Zákon se k zipování staví jednoznačně. Při souběžné jízdě řidič v průběžném pruhu musí umožnit ostatním vozidlům připojovat se postupně tak, aby se vozidla řadila střídavě za sebou v průběžném pruhu. Tam, kde se dva pruhy sbíhají v jeden průběžný, tak nesmí řidič v levém pruhu ohrozit řidiče v pravém pruhu. 

Výklad zákona tedy jasně definuje, jak se mají auta za sebe řadit. Přesně v souladu s pravidlem zipu a to střídavě jeden po druhém. 

Pokud však můžeme legislativě něco vytknout, tak nikde nedefinuje, s jakou rezervou je nutné započít zipování. Vše je řešeno značkou „střídavé řazení“ a je jen na řidičích, aby srovnali rychlost a zařadili se. Absence přesného místa však může také vést k řadě nepřehledných situací. 

Nejčastější chyby

Za největší chybu nebo spíše aroganci či neohleduplnost můžeme považovat neochotu. Ta je zejména na straně řidičů v rychlejším průběžném pruhu. Nepřizpůsobení rychlosti nedovolí řidičům v pomalejším pruhu bezpečně najet. Tím je ohrožena nejen bezpečnost, ale také plynulost provozu. Přestože jde de facto o porušení předpisů, tak je málokdy viník potrestán. 

Na druhou stranu mohou být netaktní i řidiči v pomalejším pruhu, kteří se snaží za každou cenu zařadit ve chvíli, kdy ještě nejsou vytvořeny mezery a rychlost srovnána. Následkem toho vozidla za nimi musí prudce brzdit. Opět nastávají nebezpečné situace, které vedou ke zpomalení provozu. 

Ani váhání není správná varianta. Smysl zipu spočívá v jeho plynulosti, díky čemuž se nevytvoří nárazové kolony. Někteří řidiči však se zařazením otálejí tak dlouho, až jsou nuceni zastavit. Následně je musí někdo pustit zastavením nebo výrazným zpomalením. 

Pravidlo zipu se řadí mezi ty užitečné. Přečtěte si však o kuriózních předpisech, které ve světě opravdu platí. Zaujmout vás můžou i nehody, nad kterými zůstává rozum stát.

Fotografie