Jak dobře znáte český bodový systém?

Body jako ve hře

Bodový systém je velmi specifickou formou trestu pro řidiče. Za různé druhy přestupků můžete přijít o různý počet bodů. Přitom každý motorista začíná s 12 body. Může dojít do nuly, nemůže se dostat do záporných čísel. A 0 bodů znamená, že jste dořídili.

Může to na první pohled trochu připomínat počítačovou hru. Za přestupky body ztrácíte, za určité pozitivní kroky je získáváte zase zpět, čas od času vám přibudou automaticky a vaším cílem je jet dál aspoň s minimálním počtem bodů a pokud možno o ně nepřicházet. Ale vědět, za co, kdy, kolik bodů můžete ztratit, není někdy snadné. Stejně jako řada lidí netuší, kolik bodů aktuálně má. A podobně nevědí, že se chystá velká změna v bodování (plánuje se totiž novelizace celého bodového systému, ale zatím nebyla plně schválena).

Body a pokuty za návykové látky

Existuje několik skupin závažných přestupků, za něž dostanete nejen pokutu, ale přijdete také o určitý počet bodů. Čím je přestupek vážnější, tím přísnější trest přichází. Za řízení pod vlivem alkoholu přijdete o 7 bodů a dostanete pokutu až 20 000 korun. Totéž se týká i řízení pod vlivem drog. Pokud se odmítnete podrobit testu na drogy či na přítomnost alkoholu v krvi, může vás toto prosté „ne“ stát dalších 7 bodů. Stejná je také sankce za stav vylučující způsobilost.

Body za rychlost

Další výrazný počet bodů může řidič ztratit za překročení rychlostních limitů. Je-li zjištěno překročení rychlosti o nejméně 5 km/h v obci (nebo o 10 km/h mimo obec), bude vás to stát 2 body a dostanete pokutu až 1 000 korun. Při překročení rychlosti o nejméně 20 km/h v obci (nebo o 30 km/h mimo obec) přijdete o 3 body a čeká vás pokuta až 2 500 korun. Rychlost vyšší o víc než 40 km/h v obci (nebo o 50 km/h mimo obec) vás pak vyjde na 5 bodů a pokutu dostanete ve správním řízení (nikoliv na místě).

Závažné přestupky

Dopustíte-li se přestupku, který policie vyhodnotí jako zvlášť závažný, sebere vám za to až 7 bodů. Mezi takové nejzávažnější přestupky patří vjezd na železniční přejezd i přes jasný zákaz, jízda v protisměru na dálnici nebo couvání a otáčení na dálnici, porušení zákazu předjíždění nebo jízda na červenou či neuposlechnutí značky STOP (poslední dva jmenované jsou trestány „jen“ 6 body).

Dopravní nehoda

O body můžete přijít i u dopravní nehody. A to v případě, že někoho poraníte, zabijete, neposkytnete první pomoc, ujedete nebo se odmítnete prokázat průkazem totožnosti – vždy jde o 7 bodů za každý přestupek.

Ohrozíte-li chodce na přechodu, může vás to stát 3 až 4 trestné body. Jízda bez pásu, telefonování za volantem, jízda bez přilby na motorce nebo jízda bez řidičského průkazu se trestá odnětím 2 až 4 bodů. A řídíte-li i přesto, že vám byl zadržen řidičský průkaz, přijdete o 7 bodů.

Přečtěte si také Dobíjecí stanice po celém Česku nebo Autonomní vozidla – budoucnost nebo sci-fi? 

Fotografie