Vodík ve vývoji elektromobilů

Vývoj elektromobilů jde kupředu

Řada automobilek se v rámci vývoje elektromobilů a dalších alternativních způsobů pohonu zaměřila v posledních letech na vodík. Ten by měl podle očekávání způsobit výrazný posun v rámci vývoje hybridních motorů. Auto založené na vodíku zůstane i nadále elektromobilem s tím rozdílem, že si bude schopno samo vyrobit potřebnou elektrickou energii, kterou vyprodukuje palivový článek. To přineslo rozdělení elektromobilů na tři typy:

  • BEV – aby auto jelo, potřebuje baterii/akumulátor.
  • HEV – druhý typ motoru je závislý na rekuperačním brzdění.
  • PHEV – poslední je hybridní elektromobil, jehož motor je poháněn elektrickou energií a konvenčním palivem. Elektřinu lze dobít ze sítě nebo opět za využití rekuperačního brzdění.

Vodík jako téma současnosti

Tématu vodíku a vývoje motorů se dnes věnuje řada automobilových i energetických společností. Své investice zde má i řada firem ze sousedních oborů. Jak si stojí vodík v současné době?

  • Investice energetických firem – podle odhadů v loňském roce investovalo do výzkumu vodíkového pohonu až 80 % energetických firem.
  • Plynárenské a ropné společnosti – podle některých zdrojů investuje do vývoje vodíkových technologií až 30 % plynárenských a ropných společností.
  • Sdílené vozy – také se objevila řada spekulací, podle kterých by se na trh měl dostat velký počet sdílených vozů, jejichž pohon bude založen na vodíku.
  • Ekologie – vedle výzkumů na využití vodíku vzniká také řada programů zabývajících se dopadem vodíkových technologií na životní prostředí, včetně globálního oteplování.

Problém s distribucí vodíku

Podobně jako tomu bylo v začátcích elektromobilů, i vodíkový pohon se potýká s nedostatečnou infrastrukturou pro skladování a distribuci samotného vodíku. V současné době se sice otázka týká především osobních vozů, ty by však v budoucnu, podobně jako u elektromobilů, měla následovat také průmyslová a veřejná doprava.

Vývoj alternativních pohonů jde neustále kupředu. Je jen otázkou času, než lidstvo najde rovnováhu mezi vlastním komfortem, dopravou osobními vozy a ohleduplností k životnímu prostředí. Teprve správnou koexistencí můžeme dosáhnout harmonické a především zdravě fungující a prosperující společnosti využívající automobilový průmysl a celkově moderní technologie ve svůj prospěch. Je na každém z nás, aby se postavil k otázce rozvoje vodíkového pohonu podle svého nejlepšího vědomí a tím se podílel na utváření celkového obrazu společnosti, ve které žijeme.

Zajímají vás současné technologie spojené s osobní dopravou? Přečtěte si naše další články Elektromobily a recyklace baterií a Dobíjecí stanice po celém Česku.

Fotografie